På utkikk etter et billig lån? Disse 4 tingene bør du vite

Rentekostnader er en form for leie du betaler banken, for å motta utlånte penger. Bankene bruker flere faktorer for å vurdere fastsetting av rentesats. Dette innebærer blant annet din økonomiske situasjon, garanti, betalingshistorikk, og øvrige gjeld. Betalingsevne, garanti, betalingsanmerkninger og høy gjeld er alle risikofaktorer for banken. Som en kompensasjon for dette, vil de øke renten. Slik vil banken sikre seg større inntjening enn tap, ved lån uten sikkerhet. Jo høyere risiko du oppleves å stille, dess høyere rente vil banken kreve.

Lånets totale kostnad avgjøres av mer enn renten

Det kan være lønnsomt for deg å sammenligne bankenes betingelser, før du velger hvilken avtale du vil signere på. Renter oppgis både i nominell rente og effektiv rente. Det er viktig å vite at den nominelle renten kun oppgir den rene renten på lånet. Ikke den totale kostnaden. Det vil normalt være en etableringskostnad ved opprettelse av låneavtalen. Det vil også kunne være et månedlig gebyr knyttet til lånet. Disse to kostnadene legges til renten. Slik får du den effektive renten. Det vil si den totale kostnaden du får ved å inngå avtalen.

Din betalingsevne avgjøres på bakgrunn av inntekt, kostnader, dagens rente, og lånets størrelse. Regjeringen har fastsatt en ny forskrift. Denne krever at bankene ikke utbetaler lån over din betjeningsevne. Din økonomi skal tåle en renteøkning på 5 %, før innvilgelse av lån. Dette med en månedlig nedbetaling over maksimalt 5 år. Det er for å dempe risikoen i norsk økonomi. Slik sikres det at du har økonomisk fleksibilitet nok til å tåle en slik renteøkning. Dette uten å komme i en situasjon, der du ikke lenger kan betjene dine lån.

  • Regjeringen skjerper låneregler for å sikre norsk økonomi
  • Banker kan miste konsesjonen om de utbetaler for høye lånebeløp

Garanti for å redusere lånekostnader

Du kan få redusert rente ved å stille med garanti, også kalt sikkerhet, for eksempel i egen bolig. Bankens risiko vil senkes betydelig. Dette kan dermed føre til reduserte renter. Banken kan ta eierskap i garantien, om du ikke betaler i henhold til avtalen. Faren for at banken vil tape penger er dermed minimal. Du kan ha store besparelser ved å stille med garanti, og bør normalt gjøre dette ved låneopptak. Din risiko vil være å kunne miste eiendelen, dersom du ikke holder din del av låneavtalen.

Bankene har en øvre grense for nærme boligens fastsatte verdi de er villige til å redusere renten for. Dette da det også finnes en viss risiko for at verdien på eiendelen kan bli redusert. En eiendom kan for eksempel tape verdi om eiendomsmarkedet faller. Også om eiendommen i seg selv får en reduksjon i standard, og blir mindre ettertraktet. Renten vil derfor stige i takt med at lånebeløpet nærmer seg ulike trinn av eiendelens verdi. Bankene opererer normalt med 60 %, 75 %, og 85 % av boligens verdi.

Kort nedbetalingstid for billig lån

Lengden på lånets nedbetalingsperiode, vil ha en direkte innvirkning på den totale lånekostnaden. Rentekostnaden beregnes ut fra den resterende gjelden du har. Om du betaler ned lånet over lang tid, vil andelen renter i forhold til avdrag øke. Dette samtidig som rentekostnaden vil være høyere, og over lenger tid. Rentenivået vil også påvirke viktigheten av å betale raskt ned lånet. Jo høyere rente, dess mer gevinst vil du få av å betale raskest mulig ned. Skattefradrag på rentekostnaden vil aldri kunne veie opp for rask nedbetaling, da du kun har skattelette på deler av rentekostnaden.

Enkelte låntakere kan oppleve at deres forbruk har vært høyere enn deres betalingsevne. Mange har derfor tatt opp lån uten sikkerhet, for å dekke eget forbruk. Om denne formen for overforbruk vedvarer, vil du ikke kunne betjene lånene. Slik kan du havne i en ond sirkel, der du må ta opp nye lån for å betale renter. Samt eventuelt avdrag på eksisterende lån. I 2019 ble derfor det nye gjeldsregister opprettet. Dette for å forhindre at du kan ta opp flere usikrede lån enn du evner å betjene.

  • Gjeldsregister for å redusere faren for økonomiske problemer
  • Grundigere kredittvurderinger av låntakere

Lavere lånebeløp for billigere lån

Det kan være fristende å øke lånebeløpet over det reelle behovet. Det er en trygghet å ha noen ekstra kroner i banken. Dette i tilfelle du skulle oppleve å få uforutsette utgifter. Det er en viss fare for at denne bufferen vil minske med tiden. Rentekostnaden som tilhører disse pengene, vil normalt være høyere enn renteinntekten på å ha dem i banken. Du vil derfor tape på å ha disse pengene på en sparekonto, samtidig som du betaler lånerenter på dem.

Nedbetalingsperioden på ditt lån, avgjøres etter hvor mye du har evne for å betale i renter og avdrag i måneden. Om lånebeløpet er høyere, vil derfor normalt også nedbetalingsperioden være lenger. Det er derfor klokt å ikke låne et større beløp enn du behøver. Sett heller egne midler til side, for å oppbygge en buffer. Spar alltid litt ekstra for uforutsette utgifter, eller reduksjon i inntekter. Et enkelt budsjett kan gjøre det mulig å sette til side penger. Dette samtidig som du unngår å måtte bruke av dem i slutten av måneden.

  • Det er forskjell på hva du må ha, og hva du vil ha
  • Budsjetter privatøkonomien for å skape økonomisk trygghet

Bevissthet rundt sparing og alternativkostnader

I motsetning til å betale renter på å låne penger, mottar du renter ved å spare penger. Vi lever i en verden der det meste vi trenger og ønsker oss, er lett tilgjengelig. Sammen med lett tilgang på lån, er det fristende å låne penger for å oppnå det du ønsker. Det er en god øvelse å spare til det du ønsker deg. Sett deg et mål for hva du skal spare til, og over hvor lang periode. Bruk gjerne en spareapp på mobil for å følge utviklingen, for å holde motivasjonen oppe.

Når du bruker penger på én ting, mister du samtidig muligheten til å bruke dem på noe annet. Å være bevisst på dette, kan bidra til å ta bedre økonomiske avgjørelser. Disse kan øke livskvaliteten, samtidig som det kan gi pengene en høyere verdi. Om du betaler 5 000 kroner månedlig på lån, har du ikke disse pengene å bruke til andre ting. Dette kan være både ting og opplevelser. En slik type refleksjon og avveining kan være lurt å gjøre før du tar opp et lån. Kanskje viser alternativet seg å være mer attraktivt. Les mer om lån uten sikkerhet på billigeforbrukslån.no eller https://www.dnb.no/lan

Shopping cart

close